9 Temmuz 2008 Çarşamba

ABORJİN MİTOLOJİSİ

Avustralya Aborjin kültürü pek çok bakımdan doğaya dayalıdır. Mitolojik kahramanların çoğu hayvanlardır. Ortak mitolojik temalardan biri Düşzamanı'dır (Dreamtime).
Figürler ve UnsurlarAlchera (mit)

Alcheringa - Aborjinlerin Düşzamanı için kullandıkları terim

Altjira - Aranda kabilesi Gök tanrısı.

Anjea - Bolluk tanrıçası

Bagadjimbiri - iki kardeş ve yaratışı tanrı

Bahloo - Ay tanrıçası

Baiame - Kamilaroi kabilesinin atası ve yönetici tanrısı

Bamapana - Murngin halkının hilekar kahramanı

Banaitja - Yaratıcı tanrı

Beralku - Ölüler adası

Bobbi-Bobbi - Semada yaşayan Gökkuşağı Yılanı'na benzer dev yılan

Brolga Bunbulama - yağmur tanrıçası

Bunjil - Kulin halkının yüce tanrısı bazen bir kartal olarak tezahür eder.

Bunyip - a mythical creature said to lurk in billabongs.

Daramulum - Wiradhuri ve Kamilaroi halkının gök ve hava tanrısı, şamanların yönetici tanrısı ve aysal (lunar) uluhiyet

Dhakhan - Kabi halkının atası tanrı

Dilga - bolluk ve yetişme tanrıçası

Djanggawul - İkisi kız biri erkek olan ve Avustralya kıtasını ve üzerindeki bitki örtüsünü yaratan üç kardeş

Djunkgao - Okyanus akıntılarıyla ilişkili bir grup kızkardeş

Rüyazamanı - Aborjin kültürünün merkezi ve birleştirici teması

Eingana - Tüm suların, hayvanların ve insanların anası yaratıcı tanrıça

Erathipa - hamile kadına biçim veren bir kaya

Galeru - Djanggawul'i yutan gökkuşağı yılanı

Gidja - Ay tanrısı, kadınların yaratıcısı

Gnowee - Güneş olmadan önce dünyada yaşayan güneşsel tanrıça

Inapertwa - Numakulla'nın kendileriyle yerküre üzerindeki tüm yaşamı yarattığı küçük yaratıklar (Aranda)


I'wai - Koko Y'ao halkının kahramanı. Jar'Edo Wens - dünyevi bilgi ve fiziksel güç tanrısı

Julana - a lecherous god who surprises women by burrowing beneath the sand

Julunggul - a rainbow serpent and fertility goddess

Kalseru

Karora - Yaratıcı tanrı

Kidili - an ancient moon-man who attempted to rape some of the first women on Earth (Mandjindja)

Kondole - a mean and rude man who became a whale

Kunapipi - Ana tanrıça ve pek çok kahramanın yönetici uluhiyeti

Kutjara

Makara - the seven sisters who eventually became the Pleiades

Mamaragan - Sesiyle gökkuşağını oluşturan şimşek tanrısı

Mamu

Mangar-kunjer-kunja - insanları yaratan kertenkele tanrı

Mimi - Arnhem Land halkının peri benzeri varlıkları

Minawara - Nambutji'nin ataları

Mokoi - Kara büyüyü kullanan büyücüleri öldüren kötü ruh

Mura-mura - Rüyazamanını anlatan bir başka kelime Gökkuşağı yılanının bir temsili,

WaugalNargun - Çocukları kaçıran dişi bir canavar

Ngariman - Bagadjimbiri'yi öldüren kedi-insan

Nogomain - ölümlü ebeveynlere çocuk ruhu veren bir tanrı

Puckowe - Göklerde yaşayan büyükanne ruh

Pundjel - Dini ayinleri ortaya koyan yaratıcı tanrı

Gökkuşağı yılanı - Su deliklerinde yaşayan, suyu kontrol eden yaratıcı ruh

Tjilpa - Kedi halkının atası

Tjinimin - Avustralya halkının atası

Ulanji - Binbinga'nın yılan atası.

Ungud - Bazen erkek bazen dişi olan yılan tanrı

Wagyl - Su yollarını yaratan yılan benzeri yaratık

Wahwee Walo - günüş tanrıçası

Waramurungundi - İlk kadın (Gunwinggu)

Wati-kutjara - kertenkele insanlar

Wawalag - Djanggawul kızları olan iki kızkardeş

Wollunqua - yağmur ve bolluk yılan-tanrısı

Wondjina - bulut ve yağmur ruhları

Wuluwaid - yağmur tanrısı

Wuragag - İlk insan (Gunwinggu)

Wuriupranili - Meşale taşıyan güneş tanrıçası.

Wurrunna - bir kahraman

Yara-ma-yha-who -küçük bir vampir benzeri insan, canavar

Yowie - kertenkele ve karınca karışı bir dev yaratık

Yhi - Işık ve yaratılış tanrıçası, güneşsel (solar) uluhiyet

Yohrmum Yurlungur - Bakır yılan

Hiç yorum yok: